Ga naar de inhoud

agrarisch

Asfalt is een materiaal dat veel wordt gebruikt in de infrastructuur voor wegen en parkeerterreinen. Maar ook in de agrarische sector is asfalt een ideale oplossing.

Een van de belangrijkste toepassingen van asfalt in de agrarische sector is als verharding voor bijvoorbeeld boerenerven en opslagplaatsen voor voer- en landbouwmachines. Een goede verharding zorgt voor een stabiele ondergrond voor zware machines.

Daarnaast wordt asfalt ook gebruikt als zuurbestendige laag voor bijvoorbeeld silo’s en mestopslagplaatsen. Door het aanbrengen van een asfaltlaag wordt voorkomen dat schadelijke stoffen uit de mest in de bodem terechtkomen. Bovendien is asfalt zeer duurzaam en bestand tegen de agressieve stoffen in mest.

ik wil meer informatie ontvangen